Mateřská škola Křesetice

Blahopřejeme Leonce, Domčovi, Amálce, Terezce a Vojtovi k vynikajícímu úspěchu ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí .

Okresní soutěž
Okresní soutěž - 1.kat.
 1.Leonka
2.Domča
 3.Amálka

2.kat.
1.Terezka
 3. Vojta

Hasiči Kutná Hora -  vybrané obrázky Domča a Vojta za MŠ Křesetice30. června 2019 (Ne)