Mateřská škola Křesetice

Historie

ZŠ a MŠ Křesetice
V roce 1786 za panování císaře Josefa I. bylo vydáno dvorní povolení, aby byla postavena v Křeseticích nová jednopodlažní škola.
Po dvou letech v roce 1788 byla dokončena. Později byla provedena přístavba. Původně byla škola jednotřídní, později dvoutřídní. V roce 1882 trojtřídní a v roce 1892 čtyřtřídní. Svou podobu si škola zachovala téměř dalších sto let.
V devadesátých letech minulého století došlo ke stavebním úpravám, o což se zasloužil Obecní úřad Křesetice. Přízemí se upravilo tak, aby zde v roce 1993 mohla být  otevřena mateřská škola.
Význačným předělem v chodu a životě školy byl od 1.1.2003 přechod do právní subjektivity. Zřizovatelem školy je i nadále Obec Křesetice. V letech 2010 a 2012 byla provedena přístavba školy, čímž se zvýšila kapacita MŠ z 15 dětí na současných 20 dětí.