Mateřská škola Křesetice

Pedagogický sbor


Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka

Soňa Pavlíková

Učitelky MŠ
Ivana Frejlachová
Hana Rajmová

Asistentka pedagoga
Dana Kremlová

Nepedagogičtí pracovníci

Jana Jarůňková (školnice a dovoz obědů)
Zdeňka Rajdlová (úklid)
Jana Náhlovská
, DiS. (účetní)
Josef Kunášek (dovoz obědů)