Mateřská škola Křesetice

Pedagogický sbor


Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka

Soňa Pavlíková

Učitelky MŠ
Ivana Frejlachová
Hana Rajmová

Nepedagogičtí pracovníci

Jana Jarůňková (školnice a dovoz obědů)
Hana Vránová (úklid)
Jana Náhlovská
(účetní)
Josef Kunášek (dovoz obědů)