Mateřská škola Křesetice

Platby ve školním roce 2020/2021

STRAVNÉ:
Vzhledem k tomu, že naše škola nemá vlastní jídelnu, dovážíme obědy z jídelny MŠ Malešov.

vedoucí jídelny ZŠ a MŠ MalešovMarkéta Chlumská, tel. č. : 327 595 202 (pro odhlašování a přihlašování stravného MŠ i ZŠ)

Stravné v hotovosti a bezhotovostní platby převodem na účet na určitý měsíc musí být zaplaceno nejpozději v posledním týdnu předchozího měsíce ( např. poslední týden v září na říjen ). Přesné termíny placení budou zveřejněny na nástěnkách v MŠ a ŠJ. Prosíme o včasné zaplacení.

První den nemoci je možné si neodhlášený oběd odnést domů, na další dny je nutné ho odhlásit u vedoucí školní jídelny Markéty Chlumské. 

Odhlášení a přihlášení stravného
  • osobně v kanceláři vedoucí ŠJ
  • telefonicky na čísle 327 595 202 u vedoucí ŠJ od 7:00 do 13:30 (na následující den/dny), pouze na pondělí je možné odhlásit oběd do 7:00 
 

Placení  v kanceláři vedoucí ŠJ (budova ŠJ, Malešov 187)

(zvonek je z boku budovy)

po   7:30 - 9:30    10:30 - 13:30

út   7:30 - 9:30     10:30 - 14:30

st   7:30 - 9:30      10:30 - 13:30

čt   7:30 - 9:30      10:30 - 13:00

pá   7:30 - 9:30     10:30 - 12:30

Bezhotovostní platby stravného sporožirem se zúčtují od 1. 9. 2018 ke 13. dni v měsíci (např. 13. září se strhne z účtu stravné na září) z důvodu změny stávajícíh služeb České spořitelny, a. s.

Číslo účtu ZŠ a MŠ: 444493379/0800

Při placení převodem uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte.

 

 Jídelna ZŠ

hlavní kuchařka : Věra Hrabaňová

kuchař: Miroslav Jonáš

 

Cena stravného za 1 oběd od 1. 9. 2019

1. stupeň (7-10 let):     27,- Kč/ 1oběd 

2. stupeň (11-14 let):  29,- Kč/ 1oběd 

Žáci starší 15ti let:      31,- Kč/ 1oběd

Důchodci a cizí strávníci: 47,- Kč 

 

Jídelna MŠ

kuchařka: Renata Henzlová

pomocná kuchařka: Jitka Pokorná

 

Cena stravného za 1 oběd od 1. 9. 2019

Děti do 6 let: 40,- Kč   ( přesnídávka 8 Kč, pitný režim 3 Kč, oběd 22 Kč, svačina 7 Kč )

Děti starší 7 let: 41,- Kč  ( přesnídávka 8 Kč, pitný režim 3 Kč, oběd 23 Kč, svačina 7 Kč )

 legislativa: 2005/107 Sb. v platném znění, vyhláška o školním stravování

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
Stanovuje se pro každý školní rok a to podle skutečných propočtených nákladů na jedno dítě v daném kalendářním roce.

Na školní rok 2020/2021 byla stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání na částku: 390,-Kč/ měsíčně.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně.
Úplatu můžete platit buď přímo u pokladní školy p. učitelky Frejlachové nebo na školní účet:
115-5321620297/0100
legislativa:
2005/14 Sb. § 6 vyhláška o předškolním vzdělávání
2004/561 Sb. §123 zákon o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


01. září 2020 (Út)