Mateřská škola Křesetice

Režim dne

Provoz mateřské školy: 6.00 - 16.00 hod.

Po dohodě je možno domluvit příchody i odchody dětí kdykoliv během dne.

Pro děti, které jsou přihlášeny k polodenní docházce do MŠ za 2/3 úplaty za předškolní vzdělávání, doporučuje ředitelka školy docházku v době od 8.00 do 12.00 hodin.

REŽIM DNE

6.00 - 8.00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,

8.00 - 8.40


Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

8.40 - 9. 00

Osobní hygiena, přesnídávka.

9.30 -11.30

Příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11.30 -12.00

Oběd a osobní hygiena dětí

12.00 -14.00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00 -14.30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14.30 -16,00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školyCo s sebou:
  • přezuvky, převlečení do třídy (pohodlné oblečení)
  • převlečení na pobyt venku (pohodlné starší oblečení, které se může ušpinit)
  • náhradní oblečení do třídy (spodní prádlo, ponožky, punčocháče, tričko)
  • na spaní pyžamko

Je vhodné všechny věci raději označit, zabráníte tak případným ztrátám nebo záměnám.