Mateřská škola Křesetice

Zápis do MŠ

Termín zápisu: 2. - 16.5.2021

Potřebné dokumenty:
1) žádost o přijetí do ZŠ (najdete v dokumentech na školním webu)
2) kopie rodného listu dítěte
3) doložení řádného očkování dítěte (netýká se předškoláků)

Poznámka k doložení očkování:

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. § Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


Žádost a další dokumenty mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
  • na e-mail školy (zs.kresetice@cmail.cz) - žádost musí být opatřena elektronickým podpisem žadatele
  • do datové schránky školy (b48merw)- žádost musí být opatřena elektronickým podpisem žadatele
  • poštou
  • vhodit do poštovní schránky před školou (nová schránka je u vchodu do MŠ)05. března 2021 (Pá)